KULTURA      SPORT      VEŘEJNÁ SPRÁVA      VOLNÝ ČAS     

Aktualizace
21.06.2017
23:20:42

Právě nás čte: 131 čtenářů

 


Hlavní stránka
Zdravotnictví
Kultura
Školství
Veřejná správa, politika
Církve
Podnikání
INZERCE
Doprava
Internet a počítače
Fotografujeme
Sport


Turistika

Zábava
Příroda
Historie
Volný čas
Stíny
Domácnost


Informace z tišnovska
Mapa tišnovska
Tišnov město
www kamera Tišnov nádraží
www kamera Tišnov náměstí
Meteostanice Tišnov

Veřejná správa
Obce tišnovska - www, mail
Kraj Jihomoravský
Kraj Vysočina
Důležité regionální telefony

Turistické zajímavosti
Moravský kras
Hrad Pernštejn
Hrad Veveří
Zámek Rájec
Zámek Lysice
Zámek Rosice
Žďárské vrchy
Českomoravská vysočina
Brněnská přehrada
Klášter Porta Coeli
Rozhled na Tišnov
Cestovní kancelář BANANATRAVEL
Stavy a průtoky jihomoravských řek

Informace z ČR
TV dnes
počasí
jízdní řády
telefonní seznam
práce
peníze
na mapě
doprava v kraji
v českém internetu

Sport
SK HC Tišnov
Atletický klub Tišnov
SK basketball Tišnov
Volejbalový klub Tišnov
AFK Tišnov
Sokolská župa pernštejnská
Šachový klub Sokol Tišnov

Kultura na tišnovsku
Program kina Svratka
Muzeum Předklášteří
Galerie Ad Astra Kuřim
Kulturní přehled na www.tisnov.cz
Společenské centrum Kuřim
knižní nakladatelství Sursum
Divadlo PRKNO Veverská Bitýška
Kruh přátel hudby Tišnov
Jamborova galerie Tišnov
Galerie Z ruky Křížovice
Libušina galerie Malhostovice

Pro děti a mládež
škola
Dům dětí a mládeže Tišnov
Gymnázium Tišnov
Mateřské centrum Studánka


 

 

Oblastní charita Tišnov slaví 10 let od založení    

29.04.2017   red - red   Aktuality   Hodnocení článku: 2,5   Počet zhlédnutí ( 1856 )


Tišnovská oblastní charita vznikla v roce 2007. Svou působností pokrývá oblast tišnovského děkanství, je organizační složkou Diecézní charity Brno. U příležitosti desátého výročí jsme požádali její ředitelku Ing. Marcelu Dvořákovou o rozhovor.

Prozraďte nám, jaké byly začátky, od kdy přesně působí Charita v Tišnově, kdo stál u zrodu.

„Tišnovská oblastí charita byla oficiálně zřízena na základě rozhodnutí Diecézní charity Brno od 1. 1. 2007, já jsem sem přišla od 1. 6. 2007 a byla jsem jejím úplně prvním zaměstnancem. Začátek byl docela dramatický. Jen tři měsíce jsem po Tišnově sháněla první kancelář pro Charitu. Žádost vyslyšely nakonec České dráhy a my od září začali v rohovém domu na Janáčkově ulici. Během podzimu toho roku přibyli dva další zaměstnanci (Tomáš Kříž a Mgr. Mirka Vyplašilová) a první pečovatelkou – terénní pracovnicí – byla paní Jana Karlová“.

Jak pokračovala vaše činnost a úsilí dál?

„Původní moje vize, se kterou jsem šla do výběrového řízení na post ředitelky, byla zřízení denního stacionáře a aktivizace seniorů, kteří se o sebe již nedokážou v domácnosti postarat. Tato vize však nevyšla! Nemovitost, ve které jsem chtěla činnost zahájit, nám nebyla pronajata. Začali jsme tedy zvažovat, co jiného by tato lokalita potřebovala. V roce 2007 nebyly na zakládání charitních aktivit jednoduché podmínky. Ostatní Oblastní charity vznikaly hned po revoluci v roce 1990 a jejich začáteční činnost byla založena hlavně na dobrovolnících a nadšencích, kteří v nich, ve valné míře, působili. Ve svých oblastech začínaly činnost hlavně řešením běžné potřebnosti (např. šatník, kompenzační pomůcky apod.), postupně potom přecházely na sociální služby. Náš vznik již svazovaly požadavky Zákona o sociálních službách, které byly velice náročné. Zákon určoval přesné vysokoškolské vzdělání sociálních pracovníků, další pracovníci museli splňovat specifické vzdělání pro práci v jednotlivých službách. Paragrafy zákona byly přísné a komplikovaly rozjezd nové pobočky. Podmínky zákona a změna financování svazovaly Oblastní charitě Tišnov ruce a nedovolovaly zamýšlený rozvoj a založení všech potřebných sociálních služeb. Nemohli jsme již reagovat v plné míře na potřebnost v okolí. Svazovaly nás předpisy i finance. Služby musely být registrované na Jihomoravském kraji a veškerá činnost se stala limitovanou“.

Nabízí se otázka, proč v Tišnově nevznikla Charita už dříve?

„Tuto otázku si pokládám sama dodnes. Nevím, proč vznikla Charita v Tišnově až po 15 letech od možnosti vzniku. Ostatní Oblastní charity v brněnském biskupství vznikly již v letech 1992–1993. Bylo jich 9“.

S jakými službami jste začínali?

„V září 2007 se podařilo zaregistrovat tři služby – Pečovatelská, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně-právní poradenství. Tři čtvrtě roku jsme byli čtyři pracovníci v jedné kanceláři. Funkce požadované zákonem jsme kumulovali, všichni pracovníci pracovali ve více službách a zastupovali jak vedení, tak i přímou péči. Požadavky uživatelů a potřebnost těchto služeb se projevovala jak v ORP Tišnov, tak v ORP  Kuřim. Ověřili jsme si nutnost rozšíření stávajících služeb a vyjednávali s potřebnými orgány zřízení služeb nových. Bylo nezbytné nalézt nové, větší prostory pro provoz Oblastní charity!  Začali jsme opět jednat s pracovníky vedení Města Tišnova a podali žádost o nájem některých městských budov (bylo jich více). Nakonec se nám podařilo prosadit rekonstrukci objektu pro sídlo a provozování služeb na ulici Ráboňova 116. Bylo to v roce 2008. Nejvíce se o umožnění pronájmu této budovy Charitě zasadili tehdejší starosta ing. František Svoboda a místostarosta Ing. Zuzana Brzobohatá. Od 1. 6. 2008 se do nových prostor dostala 1. služba – Nízkoprahové centrum – Klub Čas, následně poradna, pečovatelská služba. Byla to pro nás velká sláva“.

Pod tišnovskou Oblastní charitu patří také Chráněné bydlení ve Skryjích. Jak vznikla myšlenka zřídit toto zařízení a proč právě tam?

„Paní starostka Skryjí, MUDr. Jana Jeřábková, znala velice dobře potřebnost zřízení služby pobytové pro lidi s mentálním postižením a v tu dobu nabídla i prostory pro tuto činnost. Vznikla tedy společná vize, vyplývající z požadavků rodin, které měly postiženého člověka v domácnosti. Zřízení této služby vyžadovalo velkou rekonstrukci nevyužité mateřské školy ve Skryjích, kterou nám paní starostka za tímto účelem nabídla. Měli jsme tedy stejný cíl. Začalo martýrium s projektem a sehnáním finančních prostředků na rekonstrukci. Žadatelem o finance na investice na ministerstvu a JMK se sice stala Obec Skryje, zpracování a podávání žádosti zajišťovala tišnovská charita. Po 4 letech nepřetržitých a několikrát opakujících se žádostí se podařilo sehnat 12 milionů na rekonstrukci budovy MŠ. Vzniklo tak Chráněné bydlení a sociální rehabilitace pro mentálně postižené, celkem pro 11 uživatelů. Slavnostní otevření za přítomnosti otce biskupa Vojtěcha Cikrle bylo 11. září 2011. Kapacita byla velice rychle naplněná. Žádosti o tyto služby nejsme schopni z kapacitních důvodů pokrýt dodnes. Tak vznikla poslední služba, kterou se nám podařilo na Tišnovsku zřídit. Nyní, když na příspěvku na služby se musí podílet i obce, finance jsou čím dál víc omezovány, je založit nebo rozšířit sociální služby téměř nemožné. I přesto, že nejsme schopni požadavky uživatelů z důvodu kapacity naplnit! Potřebnost je daleko větší“.

Kolik v současné době tedy nabízíte služeb? A jaké to jsou?

„Nyní nabízíme 7 služeb (6 sociálních a jednu zdravotní). Ušetřit státu finance, pomoct lidem žít na stáří ve vlastním domácím prostředí a se svými rodinami, to umožňují následující terénní služby:
1/ Ošetřovatelská služba (zajišťuje ji 9 pracovníků), 2/ Pečovatelská služba, 3/ Odlehčovací služba (v obou těchto službách pracuje 17 zaměstnanců). Ostatní sociální služby Charity Tišnov: 4/ Klub Čas Tišnov – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (zajišťuje 5 pracovníků), 5/ Chráněné bydlení Skryje, 6/ Sociální rehabilitace Skryje (uživatelům se věnuje 10 pracovníků), 7/ Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství (zajišťují 2 pracovníci)“. Na kvalitu služeb a její činnost a dodržování pravidel, včetně financování, dohlíží poměrně časté kontroly. Podrobné informace o službách najdete na www.tisnov.charita.cz“.

Kromě toho také půjčujete kompenzační pomůcky, můžete některé uvést? Je tato služba jen pro klienty?

„Tuto službu může využít kdokoliv, nemusí být naším klientem. Půjčujeme např. polohovací postele, WC křesla, pojízdné vozíky, chodítka, matrace ad.“.

Máte ještě další činnosti, jaké to jsou?

„Ostatními činnostmi je v současné době potravinová banka pro sociálně slabé spoluobčany, projekt na úhradu obědů dětem ze sociálně slabých rodin. Také jsme schopni zajistit duchovní péči jak uživatelům, tak i zaměstnancům naší Charity“.

V kolika obcích působíte? Kolik zaměstnanců má v současné době tišnovská Charita?

„Tišnovská Charita působí na území tišnovského děkanství tj. od Veverské Bítýšky až po Nedvědici, od Lipůvky až za Dolní Loučky a zaměstnává 48 pracovníků. Mimo ně působí u Charity také dobrovolníci a nelze zapomenout ani na koledníky Tříkrálové sbírky“.

Máte do budoucna nějaké přání, vizi co vylepšit?

„Charita Tišnov se snaží a usiluje o zavedení domácí hospicové péče. Můj cíl a dnes už úkol je, že v naší oblasti bude fungovat tato služba, myslím tím, od začátku do konce. Moc bychom si přáli zajistit takovou péči klientům, aby nemuseli při onkologickém onemocnění být hospitalizováni v nemocnici, ale aby za pomoci charitních pracovníků mohli zůstat i v domácím prostředí. „Domácí hospicová péče “ zahrnuje zdravotní péči, službu pečovatelky – péče o osobu, psychologickou pomoc, případně duchovní péči a službu kněze. Vše máme zajištěno, jsme na vše vybaveni. Chybí jen lékař, který by tuto službu zaštiťoval“.

Co říci závěrem?

„Ještě chci touto cestou moc poděkovat všem, kdo se na naší charitní službě jakýmkoliv způsobem podílí. Díky všem!“

Děkujeme za rozhovor. Přejeme, aby se Vaše přání splnilo.

Mail Poslat článek
Opinion Přidat názor
Print Tisk článku
Rate Ohodnotit článek
1 2 3 4
Počet hlasů: 1000 , aktualní průměr: 2,5

Počet názorů: 0 Přidat názor
Reakce čtenářů

Související články

 


Gold Banana


AKTUALITY

Inzerce VOX č.13
Požární cvičení v nemocnici Tišnov
Rekonstrukce dětského hřiště v obci Kaly-Zahrada
Konec VOXu
Týdeník TTV - 15.6.2017
Oslavte narozeniny v kuřimském Wellness
Tišnov v divizi - Kanonáda Tišnova uzavřela krajský přebor
Skvělá Ha-kapela znovu na Pernštejně
Inzerce VOX č.12
V Maršově stále aktivní

  

Nejčtenější za posledních 14 dní

Pěstujeme méně známé ovoce CIDO (296)
ˆ kontakty na vydavatele VOXU (276)
Šachový klub Sokol Tišnov - ohlédnutí za sezónou 2001/02 (271)
* * * Důležité telefony v regionu * * * (259)
WWW stránky a mailové adresy obcí regionu (258)
70. výročí osvobození a konec 2. světové války - Osvobozování Tišnovska dle materiálů Karla Krejčího (258)
Konec VOXu (252)
V Maršově stále aktivní (251)
Tišnov v divizi - Kanonáda Tišnova uzavřela krajský přebor (237)Prohledat:

Rozšířené vyhledávání

ARCHIV NOVINOVÝCH VYDÁNÍ VOXU


E-mail
Heslo
Co zasílat ?
 
Počet odběratelů: 12
Úprava odběrů