KULTURA      SPORT      VEŘEJNÁ SPRÁVA      VOLNÝ ČAS

Aktualizace
21.06.2017
23:20:42

Právě nás čte: 177 čtenářů

 


Hlavní stránka
Zdravotnictví
Kultura
Školství
Veřejná správa, politika
Církve
Podnikání
INZERCE
Doprava
Internet a počítače
Fotografujeme
Sport


Turistika

Zábava
Příroda
Historie
Volný čas
Stíny
Domácnost


Informace z tišnovska
Mapa tišnovska
Tišnov město
www kamera Tišnov nádraží
www kamera Tišnov náměstí
Meteostanice Tišnov

Veřejná správa
Obce tišnovska - www, mail
Kraj Jihomoravský
Kraj Vysočina
Důležité regionální telefony

Turistické zajímavosti
Moravský kras
Hrad Pernštejn
Hrad Veveří
Zámek Rájec
Zámek Lysice
Zámek Rosice
Žďárské vrchy
Českomoravská vysočina
Brněnská přehrada
Klášter Porta Coeli
Rozhled na Tišnov
Cestovní kancelář BANANATRAVEL
Stavy a průtoky jihomoravských řek

Informace z ČR
TV dnes
počasí
jízdní řády
telefonní seznam
práce
peníze
na mapě
doprava v kraji
v českém internetu

Sport
SK HC Tišnov
Atletický klub Tišnov
SK basketball Tišnov
Volejbalový klub Tišnov
AFK Tišnov
Sokolská župa pernštejnská
Šachový klub Sokol Tišnov

Kultura na tišnovsku
Program kina Svratka
Muzeum Předklášteří
Galerie Ad Astra Kuřim
Kulturní přehled na www.tisnov.cz
Společenské centrum Kuřim
knižní nakladatelství Sursum
Divadlo PRKNO Veverská Bitýška
Kruh přátel hudby Tišnov
Jamborova galerie Tišnov
Galerie Z ruky Křížovice
Libušina galerie Malhostovice

Pro děti a mládež
škola
Dům dětí a mládeže Tišnov
Gymnázium Tišnov
Mateřské centrum Studánka


 

Kategorie: Veřejná správa, politika

Rekonstrukce dětského hřiště v obci Kaly-Zahrada

V obci Kaly-Zahrada se nachází sportovní areál v docházkové vzdálenosti pro obě místní části, Zahradu i Kaly. Slouží ke všem společenských, kulturním a sportovním akcím pro děti i dospělé (dětský den, sportovní turnaje a závody, pálení čarodějnic, myslivecké hody, poutová taneční zábava), které pořádá nejen obec, ale i spolky a občanská sdružení aktivní v obci (SDH, ČČK, Myslivecký spolek). Zároveň je volně přístupný pro trávení volného času pro všechny věkové kategorie.

Více ....
autor     kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2844 )
V Deblíně bude pošta Partner

Od června dojde v městysi ke změně. Místo České Pošty tam bude pošta Partner, kterou bude provozovat přímo obec.

Více ....
autor xyz    kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2561 )
Cesta na Šmelcovnu se dočká opravy - Nový asfaltový povrch si vyžádá téměř dva miliony korun

Tradičně se každý rok o první jarní neděli koná Vítání jara na Šmelcovně. Na tuto oblíbenou akci míří desítky turistů a návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí. Akce je známá i tím, že v dřívějších dobách (1912 – 1933) se Vítání jara účastnil i básník Petr Bezruč.

Více ....
autor xyz    kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2484 )
Sportovní hala v Kuřimi rychle roste

V polovině března obdržela kuřimská radnice oznámení z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o přidělení dotace 20 milionů korun na stavbu městské sportovní haly. To představuje přibližně 30 % z celkové částky.

Více ....
autor vox    kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2419 )
Změny v registru vozidel

Od 1. června 2017 vstoupí v účinnost novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, díky které budou moci majitelé a provozovatelé vozidel provádět úkony v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Doposud bylo nutné chodit na úřad v místě trvalého bydliště či sídla firmy.

Více ....
autor xyz    kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 3062 )
V Doubravníku se připravují na výstavbu cyklostezky

Vedení městyse Doubravník připravuje projektovou dokumentaci na vybudování cyklostezky „Borač – Černvír“, přes doubravnický katastr. Současná cyklostezka vede od Štěpánovic přes Borač až k bývalému objektu papírny na Prudké, kde končí katastr Borač. V tomto místě by nová cyklostezka navázala směrem k Doubravníku.

Více ....
autor red - red    kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2424 )
Centrální park v Tišnově za cca 16 milionů - Práce na projektu „Revitalizace parku pod kostelem“ budou zahájeny

V těchto dnech budou zahájeny práce na revitalizaci parku pod kostelem. Staré nevyhovující dřeviny budou vykáceny a nahrazeny novou výsadbou. Práce jsou rozděleny na dvě etapy. První etapa zahrnuje úpravu v prostoru „Velké zahrady“. Dokončení je plánováno do 30. listopadu.

Více ....
autor red - red    kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2664 )
Městská policie v Tišnově posílí - Ulice města bude hlídat pět policistů

Městská policie funguje v Tišnově od července 2014 a sídlí na ulici Radniční. Hlavní činností je dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města, dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. V současné době dohlíží v ulicích Tišnova dva strážníci. Na zajímavosti z jejich praxe a novinky, jsme se zeptali vedoucího strážníka Jiřího Sokola.

Více ....
autor vox    kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2313 )
Na naši adresu - Dělají mrtvé brouky

Často ve vašich novinách čtu podnětné články, které se týkají Tišnova. Na kritiku či připomínky bývalo vždy zvykem, že představitelé města nebo úřednici dali do novin svoji odpověď nebo stanovisko.
V poslední době (s novým vedením Tišnova) však pozoruji narůst arogance a zpupnosti úředníků a vedeni města, protože na kritiku ve VOXu vůbec nereaguji! Dělají mrtvé brouky! Zřejmě jim jako voliči nestojíme za to a zajímáme je všechny jenom před obecními volbami.

Více ....
autor vox    kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2589 )
V Moravských Knínicích postaví školku za 10 milionů - Předškoláci pracují na novém projektu

V současné době fungují pro děti v Moravských Knínicích dvě třídy MŠ. Jedna se nachází ve stávající budově MŠ, druhá je provizorně v prostorách sokolovny. Protože dětí stále přibývá a kapacita již nestačí, vedení obce vyřešilo tento problém zbudováním nové přístavby mateřské školy. Stavební práce budou zahájeny v posledním březnovém týdnu. Výstavbou vznikne nová třída s hernou a ložnicí, ale také další prostory – přípravna a výdejna jídel, technická místnost a šatna, to vše s bezbariérovým vstupem.

Více ....
autor red - red    kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2561 )
Kraj podpoří profesionální hasiče a policisty

Dvacet milionů korun pro profesionální složky integrovaného záchranného systému v JMK doporučila schválit krajská rada JMK. Půjde o peníze na vybavení Hasičského záchranného sboru JMK a krajského ředitelství Policie ČR.

Více ....
autor     kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2441 )
Žulové kostky v Tišnově zůstanou

Tišnováci to znají dobře a návštěvníci Tišnova si to zapamatují navždy! Rozbité a hrbaté dlažby ze žulových kostek na Brněnské, Riegrově a Černohorské se staly jedním ze symbolů Tišnova. Zatímco se intenzivně budují cyklostezky z různých dotací, jedny ze základních komunikací Tišnova jsou v hrozném stavu. Řidiči si ničí svá auta a nervy, cyklisté si ničí svůj zadek.

Více ....
autor xyz    kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2653 )
Projekty a investiční akce města Tišnova - Velké plány za několik desítek milionů korun

V letošním roce bude započata dlouho očekávaná revitalizace parku pod kostelem. Práce jsou rozděleny do dvou let. Letos bude realizovaná část „Velká zahrada“. Projekt řeší celkovou úpravu parku, včetně cestiček, veřejného osvětlení, přírodního amfiteátru a technického zázemí se sociálním zařízením a drobným občerstvením. V parku bude umístěno také dětské hřiště. Projekt byl podpořen dotací z Operačního programu životní prostředí. Celkové náklady projektu jsou přepokládány ve výši 19 mil. Kč, z toho dotace 1,9 mil. Kč. Realizace je plánována v letech 2017–2018.

Více ....
autor vox    kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2698 )
Nedostatek míst v mateřských školách - Pro děti z okolí není místo v mateřských školách v Tišnově

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko započal s realizací jednoho ze svých pilotních projektů stavby dvoutřídní „Svazkové školky a Centra volného času. “ v Železném.

Více ....
autor vox    kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2358 )
Nová přístavba ZŠ v Kuřimi

V Kuřimi byla dokončena novostavba nových výukových kapacit na ZŠ Jungmannova. Od ledna je stavba v zkušebním provozu, takže ji žáci mohou využívat. Nová přístavba školy má šest kmenových učeben pro 180 žáků, zázemí pro učitele a pavilon tělovýchovy. Cena díla je 42 155 806 Kč a byla poskytnuta dotace ve výši 30 milionů z Ministerstva financí ČR.

Více ....
autor red - red    kategorie Veřejná správa, politika    Počet zhlédnutí ( 2289 )
Následující ...

 


Gold Banana


AKTUALITY

Inzerce VOX č.13
Požární cvičení v nemocnici Tišnov
Rekonstrukce dětského hřiště v obci Kaly-Zahrada
Konec VOXu
Týdeník TTV - 15.6.2017
Oslavte narozeniny v kuřimském Wellness
Tišnov v divizi - Kanonáda Tišnova uzavřela krajský přebor
Skvělá Ha-kapela znovu na Pernštejně
Inzerce VOX č.12
V Maršově stále aktivní

  

Nejčtenější za posledních 14 dní

ˆ kontakty na vydavatele VOXU (313)
Pozvánka na martinské hody (233)
70. výročí osvobození a konec 2. světové války - Osvobozování Tišnovska dle materiálů Karla Krejčího (177)
WWW stránky a mailové adresy obcí regionu (163)
Skvělá Ha-kapela znovu na Pernštejně (141)
Bystrcký farmářský trh (134)
Pěstujeme méně známé ovoce CIDO (132)
Požární cvičení v nemocnici Tišnov (129)
Šachový klub Sokol Tišnov - ohlédnutí za sezónou 2001/02 (122)Prohledat:

Rozšířené vyhledávání

ARCHIV NOVINOVÝCH VYDÁNÍ VOXU


E-mail
Heslo
Co zasílat ?
 
Počet odběratelů: 12
Úprava odběrů