Centrální park v Tišnově za cca 16 milionů - Práce na projektu „Revitalizace parku pod kostelem“ budou zahájeny
red - red
Hodnocení článku: 2.5
29.03.2017, 22:37:00
Veřejná správa, politika

V těchto dnech budou zahájeny práce na revitalizaci parku pod kostelem. Staré nevyhovující dřeviny budou vykáceny a nahrazeny novou výsadbou. Práce jsou rozděleny na dvě etapy. První etapa zahrnuje úpravu v prostoru „Velké zahrady“. Dokončení je plánováno do 30. listopadu.Druhá etapa zahrnuje práce na „Farské zahradě“, dokončení je plánováno na červen 2018. Dojde k úpravě stávajícího území, stavbě inženýrských sítí, vybudování chodníčků, amfiteátru pro drobné kulturní akce, dětského hřiště, technického zázemí s občerstvením a sociálním zařízením. Projekt počítá s vegetační úpravou zeleně, posezením s lavičkami a veřejným osvětlením.

Celkové náklady si vyžádají 15,5 milionu Kč. Na projekt se podařilo získat dotaci ve výši 1,9 milionu korun z  Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem navrhovaných úprav je vytvoření centrálního městského parku s vybavením pro krátkodobou rekreaci obyvatel.
Záměrem je vytvořit pěší promenádu v horní části území bývalých zahrad pod kostelem, která propojí podél soustavy opěrných zdí bránu v Radniční ulici a prostor Bezručovy ulice. Pod opěrnou zdí budou umístěna odpočívadla, včetně malého dětského hřiště, výtvarně pojatého pítka a pergoly s vinnou révou. Při jižní hranici území bude veden sestupující chodník, který přes prostor bývalé farské zahrady vyústí do nádvoří Jamborova domu.

„Italská” atmosféra bývalé farské zahrady vybízí k vytvoření komorních prostorů dílčích teras s centrální osou schodišť. Na jednotlivých úrovních teras zahradní kaskády budou umístěna odpočívadla. V dolní části lokality vznikne zpevněná plocha pro příležitostné kulturní akce přilehlého Jamborova domu, se kterým bude vymezené území nově propojeno. Lokalita Na Hrádku je v současnosti jediná veřejně přístupná parková plocha, navazující na starý hřbitov. Stávající chodník při lipovém stromořadí bude rekonstruován včetně osvětlení.

Plochy původních zahrad lemují ze západní strany parkový prostor Na Hrádku. V horní části území je navrženo umístění parkoviště, určené především pro návštěvníky hřbitova. V jeho blízkosti je navržena přízemní budova s veřejnými toaletami, sezónní letní kavárnou a případné zázemí pro správu parku. V jižní části vznikne vyhlídkový altán, v dolní části parku bude parkový amfiteátr. Pro zajištění ideální provázanosti jednotlivých lokalit bude vytvořen pěší koridor, který zajistí provozní propojení hlavní plochy parku s prostorem farské zahrady, potažmo s přilehlým sadem.

Prostory pro budoucí centrální park

red - red