Tišnovské nádraží hlídáno policií i kamerami - Za narušování veřejného pořádku byli potrestání slušní občané a cestující
xyz
Hodnocení článku: 2.5
10.06.2017, 17:36:00
Aktuality

V poslední době docházelo ke stížnostem na narušování veřejného pořádku a zvýšený pohyb osob pod vlivem alkoholu popř. návykových látek v okolí tišnovského nádraží.Jako reakci na tyto stížnosti se v úterý 30. května konala na Městském úřadě Tišnov schůzka vedení města, Městské policie Tišnov, Policie ČR Tišnov a Odboru správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov.

Na schůzce byla s okamžitou platností přijata následující opatření:
1) odstranění laviček před budovou nádraží, které byly doposud využívány těmito osobami a v důsledku obsazenosti nebo znečištění byly veřejností jen obtížně využitelné
2) ze strany Městské policie Tišnov a Policie ČR Tišnov dochází ke zvýšení četnosti obchůzek v lokalitě Penny, Albert, Tesco a nádraží, které budou zaměřeny zejména na uvedenou problematiku, tím není dotčena kontrola porušování dopravních předpisů a kontrola parkování vozidel
3) ze strany Odboru správy majetku a komunálních služeb došlo již od května 2017 ke zvýšení četnosti úklidových prací v okolí nádraží (dříve v ranních hodinách a v poledne), s tím, že tyto probíhají nově i v odpoledních hodinách
4) od měsíce května 2017 došlo k převedení záznamu z kamerového systému i na Městskou policii Tišnov, tudíž obě bezpečnostní složky mají stejný přehled o situaci ve městě
5) na základě již dříve zvažovaného rozšíření kamerového systému je již v jednání posílení kamerového systému i o kameru, která bude umístěna přímo v prostoru před nádražím ČD v Tišnově

Uvedená opatření budou v řádu týdnů všemi zúčastněnými složkami vyhodnocena, popř. budou přijata další opatření. V případě podezření na jakékoliv protiprávní jednání toto oznamte na Městskou policii Tišnov (tel. 603 577 252) nebo Policii ČR Tišnov (tel. 974 626 750), popř. na linku 112.

Poznámka redakce: Tisíceré díky moudrému vedení Města od těch, kteří by se rádi posadili na lavičku, kterých bylo i tak málo. Pokud někdo neví, jak to chodí v Tišnově, tak toto je vrcholová ukázka. Na lavičkách sedají vagabundi? Odstraníme lavičky!!! To je zlatý hřeb péče o občany! Nezatočíme s lumpy, postihneme jen ty slušné.

Zvýšit četnost obchůzek policistů, zvýšení četnosti úklidu a posílení kamerového systému mělo být v praxi už dávno. Udělat tato opatření po odstranění laviček, to by nevymyslel ani „Carda retarda“. Ještě časem vyhodnotit, jak na základě opatření ubylo stížností a vyplatit si za ten nápad odměny.Navrhujeme ještě uvést do praxe heslo „zabij bobra, zachráníš strom“.  A vyplácet na podatelně odměnu z fondu životního prostředí – za každý přinesený placatý ocas.

Plocha využívaná občany k posezení je díky zásahu radnice prázdná

xyz