V Maršově stále aktivní

Hodnocení článku: 2.5
10.06.2017, 17:57:00
Aktuality

V jarních měsících se při vjezdu do obce – v místní části „Vobůrka“, dělaly terénní úpravy. Práce spočívaly v kácení náletových dřevin a proschlých stromů. Došlo k úpravě terénu tak, aby byla přehledná zatáčka při vjezdu do obce a celý prostor navazoval na místní část „Pod křížkem“.Byly dokončeny stavební práce na opravě chodníků. Řemeslné práce byly rozděleny do několika etap. V první etapě se opravovaly chodníky a osvětlení v místní části Pod křížkem. V nové výstavbě se budovaly chodníky zcela nové. Letos stavební práce pokračovaly ve zbývající části obce naproti autobusové zastávce a v úseku před obecním úřadem.

Veškeré práce hradí obec z vlastních zdrojů. Dotace na tuto akci nebyla. V roce 2015 si akce vyžádala 241 000 Kč, v roce 2016 893.000 Kč.

Stavební práce před Obecním úřadem