Zajímavé výstavy v Předklášteří

Hodnocení článku: 2.5
21.06.2017, 15:16:00
Kultura

Výstava s názvem „Cestovatelé do světa a svět k nám“ potrvá do 7. ledna 2018. Je věnována fenoménu cestovatelství od konce 19. stol. až po současnost a vychází z místních regionálních poměrů.V úvodní části jsou zmíněni cestovatelé z Tišnovska, Brněnska a Ivančicka, kteří v minulosti našli odvahu k cestám do exotických zemí. Jsou zde nastíněny jejich osudy a ukázány předměty, které používali nebo které si odtud přivezli. Nechybí ani zastoupení misionářské činnosti v Jižní Americe a vědeckých výzkumů v Antarktidě. Na výstavě je dětská herna a pro žáky mateřských a základních škol jsou připraveny edukační programy.

Výstava, která potrvá do 17. září, má název „Radiopřijímače jako zdroj informací a zábavy“. Jedná se o výstavu ze soukromé sbírky.

Muzeum nabízí také stálé expozice – „Paleontologie a mineralogický systém“, „Minerály na Tišnovsku“, „Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století“, „Dějiny a současnost kláštera Porta coeli“.  

Otevřeno je denně mimo pondělí 8.00–11.30 a 12.30–15.30 hod. Více na tel. 549 412 293.