Rekonstrukce dětského hřiště v obci Kaly-Zahrada

Hodnocení článku: 2.5
21.06.2017, 17:47:00
Veřejná správa, politika

V obci Kaly-Zahrada se nachází sportovní areál v docházkové vzdálenosti pro obě místní části, Zahradu i Kaly. Slouží ke všem společenských, kulturním a sportovním akcím pro děti i dospělé (dětský den, sportovní turnaje a závody, pálení čarodějnic, myslivecké hody, poutová taneční zábava), které pořádá nejen obec, ale i spolky a občanská sdružení aktivní v obci (SDH, ČČK, Myslivecký spolek). Zároveň je volně přístupný pro trávení volného času pro všechny věkové kategorie.Součástí sportovního areálu je i dětské hřiště, které obsahovalo zastaralé herní prvky, nesplňující současné bezpečnostní normy. Místo bylo pro děti nebezpečné a hrozilo zde poranění či úraz. Záměrem obce proto bylo vybudování bezpečného prostoru pro hru dětí.

Před samotnou realizací projektu rekonstrukce dětského hřiště proběhla pečlivá příprava. V prostoru dětského hřiště se konalo několik setkání zastupitelů obce s dětmi a jejich rodiči. Výsledkem těchto setkání pak byla finální podoba dětského hřiště, vedená snahou o maximální využití omezeného prostoru, atraktivitou zvolených herních prvků a v neposlední řadě realizací dětských tužeb (klouzačka, bezpečné houpačky, velká prolézačka).

Zastupitelé obce Kaly–Zahrada, jako malé obce s malým rozpočtem, se rozhodli využít možnosti spolufinancování projektu rekonstrukce dětského hřiště v rámci dotace programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2016 a zpracovaný dotační projekt byl úspěšný.

Byla vybrána firma Bonita Group Service s.r.o.  Díky skvělé spolupráci s touto firmou vznikl i jedinečný herní prvek dvouvěžová sestava s klouzačkou, propojená nejen lanovým mostem, ale i prolézacím tunelem.

Díky rekonstrukci dětského hřiště došlo ke zvýšení atraktivity celého sportovně kulturního areálu u dětí i jejich rodičů. Hřiště se stalo oblíbeným a pravidelným cílem vycházek pro celé rodiny, místem pro společná setkávání a navazování sociálních kontaktů mezi dětmi i dospělými. Vytvořením bezpečného místa pro hru dětí, došlo i ke zvýšení atraktivity pořádaných kulturních a sportovních akcí u celých rodin.